S oneczniki S oneczniki opowies kilkunastoletniej Lilki kt ra skrupulatnie opisuje swoje ycie w pami tniku Z hum i talentem opowiada o perypetiach w szkole swoich pierwszych mi o ciach i romansach k tniach z m

 • Title: Słoneczniki
 • Author: Halina Snopkiewicz
 • ISBN: -
 • Page: 484
 • Format: Paperback
 • S oneczniki opowies kilkunastoletniej Lilki, kt ra skrupulatnie opisuje swoje ycie w pami tniku Z hum i talentem opowiada o perypetiach w szkole, swoich pierwszych mi o ciach i romansach, k tniach z mam.

  • [PDF] ↠ Słoneczniki | By ☆ Halina Snopkiewicz
   484 Halina Snopkiewicz
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Słoneczniki | By ☆ Halina Snopkiewicz
   Posted by:Halina Snopkiewicz
   Published :2019-03-05T13:15:19+00:00

  About "Halina Snopkiewicz"

  1. Halina Snopkiewicz

   Polska powie ciopisarka, t umaczka, autorka powie ci dla m odzie y.Okres okupacji sp dzi a na Kielecczy nie, w latach 1948 1951 mieszka a w Zawierciu, potem w Warszawie Studia odby a na Akademii Medycznej w Warszawie Zadebiutowa a w 1962 roku jako t umaczka literatury greckiej, wyda a wtedy powie S oneczniki, poruszaj c tematyk rozwoju psychologicznego m odzie y W 1966 i 67 opublikowa a powie ci Drzwi do lasu i Tabliczka marzenia, po wi cone podobnym zagadnieniom.Halina Snopkiewicz uznawana jest za pisark tzw powie ci dla dziewcz t, omawiaj cych problemy ycia wewn trznego, szkolnego i spo ecznego W swoich ksi kach opisuje najcz ciej tematy zwi zane z pierwsz mi o ci i budzeniem si zainteresowa erotycznych Jej utwory oparte s cz sto na materiale autobiograficznym, osadzone s w latach 60 XX wieku.Source plpedia wiki Halina_S

  288 thoughts on “Słoneczniki”


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *